Adresas: 
Turistų g. 18A, Klaipėda
Tel.: 46-490095

Internetinė svetainė: 
http://giliukas.emigna.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos ir gairės

Sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Giliukas“ 2009/2010 m. m. buvo įgyvendinamos šios neformaliojo vaikų švietimo programos:
Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa į kurią integruota „Individuali kūno kultūros programa“, Žalingų įpročių prevencinė, sveikatos ugdymo ikimokyklinėse įstaigose programa.
„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“.
Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
Kalbos ugdymo veiklos programa parengta logopedo.

 

2009-2010 mokslo metais prioritetas teikiamas įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui ir atnaujinimui, ugdymo organizavimo ir planavimo kokybės gerinimui, vaikų sveikatingumo užtikrinimui. Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatingumui užtikrinti – įgyvendinamas sveikatingumo projektas „Augu sveikas ir saugus“, padedantis ugdyti vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją. Tenkinant vaikų poreikius įstaigoje organizuojamos vaikų kūrybinės - teminės savaitės: sveikatingumo projekto - „Mano širdelė“, „Žiemos džiaugsmai“, „Ir saugus ir sveikas auga mūsų vaikas“, „Švarūs ir sveiki dantukai blizgės“, „Kai prie jūros iškeliaujam, mes aktyviai poilsiaujam“; vaikų saugaus eismo - „Aš saugus, kai žinau“, „Būk saugus kelyje“; ekologinio projekto - „Gamtos dovanos – džiaugsmas, vaistas, sveikata“, „Pavasaris – paukščių giesmių metas“, „Baltasis badas paukšteliams ir žvėreliams“; meninio projekto - „Rudens lapų fantazija“, „Belaukiant Kalėdų“, „Senių besmegenių šalyje“, „Užgavėnių kaukės“, „Vaikučius piešia šeima“; teatrinės raiškos projekto - „Indėniuko Miko kelionė po pasaulį“, kalbos projekto - „Keliaujame kalbos takeliu“ – sukurtos vaikų kūrybinės knygelės, organizuotas susitikimas su vaikų knygelių rašytoja N.Kepeniene, parodėlė „Raidžių karalystės“, muzikinio projekto - „Muzikos garsai“.

 

Lopšelio-darželio ugdytiniai pedagogų iniciatyva 2009-2010 m. aktyviai dalyvavo miesto renginiuose: kūrybinių darbų parodose: Klaipėdos apskrities vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Tau, kurs saugai mane“ – laimėjo prizine vietą, Airijos Korko lituanistinėje mokykloje „Banga“ Dubline piešinių parodoje: „Šv. Kalėdų pasaka“, „Velykinis zuikutis“, vaikų ligoninėje - „Žiemos pasaka“, „Stebuklingas mano pasaulis“, teatrinių lėlių parodoje m-d „Šaltinėlyje“ - „Vaidinimų kraitelė“; Respublikiniame plenere „Mažųjų raštai tūkstantmečio juostoje“ skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti; Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“; Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginyje „Vaikystės šventė“ Klaipėdos poilsio parke, vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“, skirtame teatrinės veiklos dešimtmečiui paminėti pagal B.Masiliauskienės pasaką „Kaip varliukas mokėsi dainuoti“; priešmokyklinukų skaitovų edukaciniame renginyje „Išausiu juostą žodžių ir spalvų - 2010“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-čiui paminėti, l-d „Bitutė“; Klaipėdos miesto pradinės m-los ,,UNIVERSA VIA” organizuojamame konkurse „Šauniausias būsimas pirmokas“; vyresniosios „Nykštukų“ grupės vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventėje „Pūsk vėjeli, nešk sveikuolių laivelį“. 

 

2009-2010 m. organizavome 43 išvykas ir ekskursijas prie jūros, į mišką, Mini zoo sodą, į Vitės pagrindinę mokyklą, koncertus, konkursus, festivalį mieste, į Girulių biblioteką ir t.t. Dalyvavome akcijose: „Padėkime beglobiams gyvūnams“ esantiems Klaipėdos rajono Agluonėnų gyvūnų prieglaudoje „Penkios pėdutės“ ir „Eko - mokykla“ atliekų rūšiavimo bendrovės „Ekoservice“ – surinkome 320 kg. makulatūros. Įstaigoje organizavome šventes: Rugsėjo pirmosios; Rudens vakarones su šeima; „Giliuko“ gimtadienį; Kalėdų Senelio šventę; Atsisveikinimą su eglute - „Trys Karaliai“; Vasario 16 – osios minėjimą - „Mes - lietuvaičiai“, kuriame dainavo pedagogų ansamblis ir svečiai - Vitės pagrindinės mokyklos mokiniai; užgavėnes - „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“, Kovo – 11- osios šventinį koncertą su „Smeltės“ pagrindinės mokyklos mokiniais; Velykas „Zuikių margučiai“, dainų ir šokių popietę „Daina ir šokis sujungia mus visus“, Vaikų gynimo dieną. Vaikams sudarytos sąlygos dalyvauti Klaipėdos lėlių teatro spektaklyje „Trys paršiukai“ ir klounas, „Katinėlis ir gaidelis“, Klaipėdos dramos teatro režisieriaus spektaklyje „Voro vestuvės“, klounų spektaklyje „Papūgėlė Žužu“, iliuzionistės N.Kundrotienės programą „Stebuklai be stebuklų“, edukacinėje veikloje Girulių bibliotekoje „Žvėrelių pasakos“.